Lighthouse Translations

Technisch en maritiem vertaler

MARITIEM VERTALER
Je zou best wel kunnen stellen dat ik opgegroeid ben op het water. Als kind voornamelijk recreatief, toen ik wat ouder werd ook beroepsmatig. De scheepvaart is mij dan ook met de paplepel ingegoten. De taal, de gebruiken, de werkmentaliteit. Maritieme vertalingen zijn mij dan ook op  het lijf geschreven!

TECHNISCH VERTALER
Als technisch vertaler Engels-Nederlands verzorg ik de vertaling van technische documenten. Denk bijvoorbeeld aan gebruikershandleidingen, brochures en informatiebladen, maar ook aan websites van technische producten of catalogussen.

Duurzame energie: Binnen de technische vertalingen heb ik een voorliefde voor de energiesector. Met name de duurzame energie is een markt die zich razendsnel ontwikkelt, die enorm boeiend is en waar ik dan ook veel werk in doe.

CORRIGEREN EN REDIGEREN
Naast technische en maritieme vertalingen verzorg ik ook correctie- en redactiewerk van Nederlandse teksten. Dit zijn vaak meer algemene teksten zoals blogartikelen of nieuwsbrieven.
Correctiewerk gaat om de laatste puntjes op de i. Ik controleer de tekst op spelling, grammatica, interpunctie en andere ‘slordigheidjes’ zoals bijv. dubbele spaties.
Redactiewerk is een stuk uitgebreider dan corrigeren. Ik kijk naast spelling, grammatica en interpunctie ook naar stijl en opbouw en zorg ervoor dat de tekst goed loopt.

FRIES
Last but not least is daar de connectie met mijn ‘memmetaal’. Als geboren en getogen Friezin vertaal ik van en naar het Fries. Of zoals dat zo mooi in het Fries genoemd wordt: ik bin oersetter Frysk (vertaler Fries).

Facebooktwitterlinkedin